Michael Glaveys

Results

0-19 - 1-08
Roscommon Senior Football Championship
2020

St Brigids vs Michael Glaveys

2-13 - 0-05
Roscommon Senior Football Championship
2020

Michael Glaveys vs Elphin

1-15 - 0-07
Roscommon Senior Football Championship
2020

Boyle vs Michael Glaveys

1-08 - 0-14
Roscommon Senior Football Championship
2020

Michael Glaveys vs Padraig Pearses

2-11 - 1-07
Roscommon Senior Football Championship
2020

Michael Glaveys vs Tulsk Lord Edwards

Leagues
Roscommon Senior Football Championship
Seasons
2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Michael Glaveys